Các chương trình trị liệu sức khỏe

Amanoi Wellness

Chương trình trị liệu sức khỏe cá nhân

Được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các mục tiêu về sức khỏe thể chất và tinh thần của khách hàng, chương trình trị liệu sức khỏe cá nhân được thiết kế riêng của Amanoi là chương trình trị liệu phục hồi toàn diện kết hợp vận động và tập thể hình, dinh dưỡng, thư giãn và các liệu pháp spa. Kéo dài từ 3 đến 21 ngày, mỗi chương trình trị liệu spa được thiết kế để mang lại kết quả có thể thấy rõ, mang lại cảm giác tĩnh tâm lâu dài, và thúc đẩy sự thay đổi sâu sắc, có ý nghĩa trong lối sống và quan điểm.

Lựa chọn mục tiêu của bạn

Wellness Concierge

Aman’s Wellness Concierges contact Immersion guests by phone or email before arrival to outline the options available and answer any questions, ensuring guests select the perfect pathway to their desired outcome.

To speak to our Wellness Concierge team, please contact:
 
Email: [email protected]
 

Tel: 0120 951 124 * (Japan)
Tel: 800 852 6690 * (Singapore)
Tel: 183 3892 0200 * (USA)
Tel: 0808 101 3377 * (United Kingdom)
 
Tel: +1 754 216 7820 (tolls apply)